Thi công bắn đinh hàn trong hệ sàn thép liên hợp

03/ 04/ 2017 - Đăng bởi: Phùng Duy Hoan - 0 bình luận

Thi công bắn đinh hàn trong hệ sàn thép liên hợp

Xem thêm
Mặt cắt khối bê tông sàn

03/ 04/ 2017 - Đăng bởi: Phùng Duy Hoan - 0 bình luận

Mặt cắt khối bê tông sàn

Xem thêm
Tiết kiệm và giảm trọng lượng tối đa lên đến 25% lượng bê tông so với phương phát truyền thống

03/ 04/ 2017 - Đăng bởi: lê Sơn - 0 bình luận

Tiết kiệm và giảm trọng lượng tối đa lên đến 25% lượng bê tông so với phương phát truyền thống

Với Hệ Sàn Deck H50W1000, với chiều dày bê tông là 10cm, như vậy toàn bộ phần sóng dương của hệ không có bê tông mà vẫn...

Xem thêm